back

 

Teisės aktai

Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

Teisės aktų projektai

 Įstaiga neteikia išvadoms gauti teisės aktų projektų ir Vyriausybei neteikia teisės aktų projektų.

Tyrimai ir analizės

Įstaiga neatlieka tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatų. 

Teisinio reguliavimo stebėsena

 Įstaiga nevykdo teisinio reguliavimo stebėsenos.

Pasaulio lyderių pasirinkimas