back

 South Baltic Bridge

 SB BRIDGE - Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas, kurio pagrindinis tikslas paskatinti studentus savo gyvenimą sieti su žaliąja bei mėlynąja ekonomikomis. 

Projekto iššūkiai:

sumažinti neatitikimą tarp aukštųjų mokyklų, jų absolventų ir mėlynosios bei žaliosios ekonomikos darbo rinkos;

• padidinti jaunų žmonių motyvaciją ir paskatinti rinktis studijas bei profesijas susijusias su žaliąja ir mėlynąja ekonomikomis.

Projektas vystomas kartu su partneriais iš 5 Baltijos Jūros šalių: Danija, Vokietija, Lietuva, Švedija ir Lenkija.

 

   

 INTER VENTURES

Projekto tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizaciją, gerinant savivaldybės politiniais dokumentais patvirtintų vystymosi krypčių ir/ar programų regioninei plėtrai įgyvendinimą bei gerinant valdymo modelius ir paramos mechanizmus. 

Projektas vystomas kartu su partneriais iš 6 Europos šalių: Vengrijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos, Lietuvos ir Vokietijos.

 

Pasaulio lyderių pasirinkimas