back

Klaipėda Jums siūlo paskatų sistemą, padėsiančią įkurti, auginti bei plėsti verslą.

STAMBIAM INVESTUOTOJUI:

LEZ įsikūrimo sąlygos:
Nekilnojamojo turto mokestis - 0% (iki 2045 m.)
Pelno mokestis - 0% (10 metų) ir 7,5% (sekantiems 6 metams)
Įmonių mokesčių lengvatos taip pat taikomos ir paslaugų teikėjams su kapitalo investicijomis > 100.000 eurų ir ≥20 darbuotojų.

Paskata paslaugų centrų įsikūrimui:
Nuo 19 200 Eur. naujai įkurtiems arba besiplečiantiems paslaugų centrams Klaipėdoje, sukuriantiems ≥ 20 darbo vietų 3 ateinantiems metams.

„Žaliasis koridorius“ stambiam investuotojui:
50% greitesnis statybos leidimo dokumento išdavimas verslui, investuojančiam ≥ 3 mln. EUR. ir sukuriančiam ≥ 20 darbo vietų Klaipėdos mieste.

AB „Klaipėdos vanduo“ motyvacinis paketas investuotojui:
Galimybė dalinai ar pilnai finansuoti bendro naudojimo vandentvarkos infrastruktūros statybą AB „Klaipėdos vanduo“ ir/arba Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis, atsižvelgiant į numatomą naudingumą: būsimą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų suvartojimą, naujų darbo vietų sukūrimą ir kitus rodiklius.

ES fondų paramos įrankis

ES fondų parama MTEP veiklai

PRIEMONĖS, SKIRTOS SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI :

Klaipėdos miesto savivaldybės parama

Kūrybinių verslų inkubavimas "Kultūros fabrike"

Kitos "Kultūros fabriko" teikiamos paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui

Smulkaus verslo inkubavimas Klaipėdos „Light House“

Kitos „Light House“ paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui

VšĮ „Versli Lietuva“ suteikiamos paslaugos

Projektas „Verslo Švyturys“: galimybė tikslinės Klaipėdos teritorijos bendruomenių verslui gauti verslo pradžiai reikalingų žinių ir praktinių patarimų iš mentorių TV projekto metu ir laimėti iki 8000 eur. verslo įkūrimui. Daugiau informacijos.

ES fondų paramos įrankis

Užimtumo tarnybos priemonė savarankiškam darbo vietos steigimui

Dėl papildomos informacijos, kreiptis į Dianą Manko

Pasaulio lyderių pasirinkimas