back

Klaipėda pirmoji patvirtino paskatą, skirtą paslaugų centrų pritraukimui

2019-08-08

Siekiant gerinti miesto investicinę aplinką, Klaipėdos miesto savivaldybė liepos mėnesio Miesto tarybos posėdyje patvirtino paskatos modelį, skirtą pritraukti paslaugų sektoriaus investuotojus į Klaipėdą. Tai – pirmoji Lietuvoje patvirtinta tokio tipo savivaldybės paskata investuotojui.

© Donatas Vaičiulis

Finansinė paslauga patalpų nuomos kompensavimui bus skiriama naujoms ir plėtrą vykdančioms paslaugų sektoriaus įmonėms, sukūrusioms daugiau nei 20 darbo vietų Klaipėdos mieste bei įsipareigojusioms išlaikyti šias darbo vietas 36 mėn., pirmąsias išlaidas kompensuojant po 12 mėn. Paslaugų centrų plėtros finansinio skatinimo programą inicijavo bei kūrė Klaipėdos miesto vystymo agentūra „Klaipėda ID“ kartu VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriumi.

„Džiaugiamės, kad Klaipėda sistemingai įgyvendina „Klaipėda 2030“ strategijoje numatytus tikslus, siekiant į miestą pritraukti profesinius paslaugų centrus - naujoji finansinė paskata patalpų nuomos kompensavimui prideda išskirtinio svorio bei gerina miesto vertės pasiūlymą investuotojams,“- teigia „Klaipėda ID“ direktorius Simas Simanauskas.

Šia paskata siekiama pritraukti daugiau paslaugų sektoriaus užsienio investuotojų į Klaipėdą, skatinti plėstis jau esamus verslus, bei, svarbiausia, kurti naujas, gerai apmokamas darbo vietas Klaipėdoje. Paslaugų sektoriaus įmonės – vieni geidžiamiausių darbdavių Lietuvoje, pritraukiančių aukštos pridėtinės vertės darbuotojus, tuo pačiu, kartu su Aukštosiomis mokyklomis, prisidedančių prie šiuolaikinių darbuotojų ugdymo. Tikimasi, kad paskata prisidės ir prie nekilnojamojo turto biurų pasiūlos atsigavimo.

Paslaugų centrai sukuria didelę ekonominę naudą ir pačiam miestui, per naujas darbo vietas surenkant papildomus mokesčius į biudžetą. Paskaičiuota, jog vertinant tik sugrįžtantį gyventojų pajamų mokestį (GPM), Klaipėdos miesto savivaldybei paskata atsipirks per 6 mėn, o atsižvelgus į papildomų finansinių srautų sukuriamą multiplikatoriaus efektą – 3 mėn.

„Visuomet palaikome proaktyvias miestų iniciatyvas atkreipti investuotojų dėmesį, o patvirtinta paskatų iniciatyva neabejotinai prisidės prie Klaipėdos regiono investicinės aplinkos gerinimo. Paslaugų centrai ne tik sukuria didelę ekonominę naudą miestui, bet ir aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, todėl tokių centrų kūrimasis Klaipėdoje turėtų padidinti galimybes specialistams save realizuoti būtent šiame mieste. Toliau vertėtų dirbti siekiant pritraukti į regioną studentus, skatinti rinktis reikiamas šiam sektoriui specialybes, mokytis užsienio kalbų,“ -  sako Laisvis Makulis, „Investuok Lietuvoje“ Investicijų plėtros departamento Paslaugų sektoriaus ekspertas.

Apie paslaugų centrus

Paslaugų centras (angl. Shared Service Center) – tai bendrų paslaugų centras organizacijoje, atsakingas už konkrečių veiklos užduočių vykdymą ir tvarkymą, pavyzdžiui, apskaitos, žmogiškųjų išteklių, IT, viešųjų pirkimų. Lietuva paslaugų sektoriaus investuotojams yra itin patraukli šalis – šiuo metu Lietuvoje įsikūrę per 70 paslaugų centrų, įdarbinančių per 17 tūkstančių aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Klaipėdoje jau veikia „Omega Technology”, „Greencarrier”, „Exadel” bei „SBA” paslaugų centrai.

Pasaulio lyderių pasirinkimas