back
25000
naujų darbo vietų
2000
naujų kompanijų
1.5 EUR
naujų investicijų
200%
išaugęs eksportas
40000
naujų gyventojų
2x
atlyginimo kilimas
400000
apgyvendintų turistų

- tai yra Klaipėdos ekonominės ambicijos, kurios bus įgyvendintos iki 2030 m.

Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją 2030 kuria ir įgyvendins Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovė, Klaipėdos pramonininkų asociacija ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Uostamiesčio partnerių užsakymu galimybių studiją, strategiją bei priemonių planą už beveik 148 tūks. EUR rengia tarptautinė konsultacinė kompanija „Ernst & Young Baltic“ (EY). Rengiant KEPS 2030 įsitraukė daugiau nei 100 Klaipėdos verslo, mokslo ir kitų organizacijų atstovų.

Vizija: Klaipėda 2030 – pasaulinio lygio mėlynosios ekonomikos ir sparčių sprendimų miestas: geriausia vieta gyventi, dirbti, ilsėtis ir investuoti Baltijos regione.

Ši vizija yra įpareigojantis pažadas Klaipėdos gyventojams, verslui, investuotojams ir turistams, kad stiprindami mūsų jūrinį identitetą, sieksime aukšto gyvenimo lygio bei tvaraus, žiniomis grįsto ekonominio augimo.

Siekiant šią viziją paversti realybe, bus įgyvendinta Klaipėdos 2030 ekonominio proveržio strategija, kurioje numatome keturias ekonominio augimo sritis bei tris prioritetines kryptis, į kurias turime investuoti ir taip sudaryti sąlygas ekonomikai augti. 

Siekdami mėlynosios ekonomikos augimo:

1) Tvariai naudosime jūrą ir pakrantes. 2030 metais:

 •  Klaipėdoje bus išplėtotas modernus, draugiškas aplinkai transporto-logistikos-pramonės kompleksas, apdorojantis ne mažiau kaip 15 proc. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovinių. Ties Melnrage bus pastatytas mišrios paskirties išorinis giliavandenis uostas, tenkinantis tiek uosto, tiek miesto poreikius. Suformuotos ir išvystytos pridė-tinę vertę kuriančios pietinės uosto teritorijos.
 • Bus išplėtotas SGD klasteris, padėsiantis Klaipėdai tapti SGD technologijų ir SGD distribucijos centru Baltijos regione. Šiame klasteryje bus kuriamos ir komercializuojamos švariosios su SGD susijusios technologijos.
 • Klaipėdos kurortinėse teritorijose - Smiltynėje ir Giruliuose - bus siūlomas išskirtinis poilsis su jūros vaizdais, juose veiks sveikatingumo centrai. Giruliuose bus siūlomos geoterminių vandenų SPA procedūros, Smiltynę su Klaipėda sujungs papildoma kelto linija. Danės upėje, Kuršių mariose, Smiltynėje bus išvystyti maži uosteliai. Bus sutvarkyta Klaipėdos marių pietinė pakrantė, Vilhelmo kanalas taip pat bus išnaudojamas rekreaciniais tikslais.
 • Klaipėdoje veiks geriausia Lietuvoje sporto ir aktyviojo turizmo infrastruktūra – bus geriausiai Lietuvoje išvystyta dviračių takų ir dviračių dalinimosi infrastruktūra, įrengtos riedutininkų aikštelės, vandenlenčių ir kitų vandens aktyviųjų sporto šakų infrastruktūra.

2) Kursime ir diegsime bio- bei švariųjų technologijų sprendimus. 2030 metais:

 •  Bus išplėtotas naujai įkurtas bioekonomikos klasteris, jungiantis regiono chemijos ir medienos pramonės bei kitas bioekonomikos įmones, Klaipėdos ir kitas mokslo įstaigas. Klaipėdoje bus gaminami aplinkai mažai neigiamo poveikio darantys bioproduktai, kuriamos ir taikomos atliekų tvarkymo ir perdirbimo technologijos.
 • Klaipėdos mokslo įstaigos aktyviai dalyvaus Baltijos jūros baseino mėlynųjų technologijų tyrimų programose, šios technologijos bus sėkmingai pritaikomos kartu su Klaipėdos verslu vystant regiono akvakultūrą.
 • Klaipėda bus pirmaujantis Lietuvos regionas atsinaujinančios energijos naudojime ir gamyboje, ypač plėtojant gamybą atviroje jūroje, žemės gelmėse ir panaudojant biomasę.

3) Tapsime „Pramonės 4.0” kompetencijų centru. 2030 metais:

 • Bendradarbiaujant su pasaulyje lyderiaujančiomis įmonėmis, Klaipėdoje bus įsteigtas automatizacijos sprendimų plėtros kompetencijų centras. Klaipėdoje aukštos kompetencijos SVV įmonės kurs automatizacijos sprendimus, kurie yra pritaikomi pramonės, logistikos ir transporto sektoriuose.
 • Klaipėdos LEZ bei pietinėse industrinėse teritorijose įsikurs aukštos pridėtinės vertės elektros įrangos, autonominių sistemų, robotų ir su robotika susijusių prietaisų gamintojai. Klaipėdoje bus išvystyta su SGD technologijų panaudojimu susijusi pramonė – pagamintas pirmasis Lietuvoje SGD varomas lokomotyvas.


4) Teiksime skaitmeninės kūrybos ir profesines paslaugas. 2030 metais:

 • Klaipėdoje veiks dešimtys Skandinavijos, Vokietijos ir kt. šalių logistikos bei pramonės įmonių verslo funkcijų paslaugų centrai, ypatingai orientuoti į inžinerines, technologines, IT sritis.
 • Mieste bus sudarytos palankios sąlygos kūrybinių industrijų vystymuisi - veiks bendradarbystės patalpos ir sau vietą atras jauni menininkai, dizaineriai bei programuotojai.
 • Klaipėdoje bus ypač stiprus kūrybinių industrijų pritaikymas pramonėje, bus kuriami skaitmeninės kūrybos sprendimai vietinėms ir užsienio pramonės įmonėms.
 • Klaipėdoje bus stipriai išvystytas verslo turizmas, rengiami tarptautiniai tematiniai renginiai. Miestas garsės kaip vasaros biuras Lietuvos ir kitų šalių verslo atstovams, darbą norintiems derinti su aktyviu ir sveiku poilsiu.

Pasaulio lyderių pasirinkimas